Παιδική Παχυσαρκία

 In ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μάστιγα και για τη χώρα μας και απαιτείται εφαγρύπνηση  τόσο από την πλευρά των παιδιάτρων, όσο και από την πλευρά των γονέων, ακόμα και των ίδιων των παιδιών. Η Δρ.Κουλουφάκου συμμετέχει ενεργά στο διεθνές πρόγραμμα PreStart με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Το καλοκαίρι του 2017 η ιατρός παρουσίασε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα του ελληνικού προγράμματος στο Leicester.

Kalliopi Kouloufakou-Gratsia

Recent Posts