∆οκιμασία «Παϊς» – Ανίχνευση διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος

 

Πρόκειται για μία Αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

Με στόχο τη διάκριση παιδιών που εμφανίζουν μία απλή Καθυστέρηση Λόγου από εκείνα που παρουσιάζουν ∆ιαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος.

Έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό και λαμβάνει υπόψη ως μεταβλητή την ηλικία του κάθε παιδιού. Αποτελεί μία φιλική και ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά, ενώ παράλληλα ανιχνεύει τις διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt